Finansowanie unijne

Mała Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego

....

Regionalna pożyczka obrotowa

Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowana będzie z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. w wysokości 7 000 000 zł. Wkład DFR ma charakter publiczny.

Jeremie

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to  inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana była na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Część województw, w tym dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie utworzyło Fundusze Powiernicze, których Menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem Menadżera jest uruchomienie zwrotnego wsparcia dla Pośredników Finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe), a ci następnie kierują zwrotne instrumenty finansowe do MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).